Koncept Grön Om Företaget Tjänster Referenser Kontakt Inspiration


Tjänster

Rådgivning:
Jag kommer hem till din trädgård och vi går tillsammans igenom vad du vill ha hjälp med. Du får svar på dina frågor samt tips och idéer. Det är ett bra tillfälle att stämma av dina egna idéer och få de praktiska råd du behöver. Räkna med ca 1 – 2 timmar beroende på hur stor din trädgård är och hur mycket du vill gå igenom, du bestämmer själv hur lång tid det får ta. Rådgivningen är en bra start och sedan kan du själv fundera över om du vill gå vidare med planeringen av din trädgård.

Jag kommer också att visa dig vilka tjänster jag kan erbjuda dig om du väljer att gå vidare med planeringen.

Pris: SEK 1 000,- per timme inkl. moms ( 2 mils körning ingår, därefter tillkommer SEK20/mil i körersättning )

Trädgårdsplanering: Att skapa en funktionell och trivsam trädgård kräver helhetssyn, formkänsla och växtkunskap. Det gäller att lyfta fram platsens själ, se dess potential och kombinera kunskap och erfarenhet med just dina önskemål.
Grundläggande för planeringen är en beståndsplan där vi går genom alla förutsättningar som vi behöver känna till för att kunna planera (ljusförhållanden, sittplatser, jord, nivåskillnader, befintliga växter etc.) Du berättar hur du vill att trädgården ska användas, vilken stil du föredrar samt vilka växter, färger och material du tycker om. Det underlättar om du har en tomtritning som kan beställas hos kommunen (skala 1:100 eller 1:200 fungerar bra).
Utifrån beståndsplanen och vårt samtal presenterar jag ett designförslag utifrån de givna förutsättningarna och dina önskemål. Innan du får den slutgiltiga ritningen, ”Masterplanen” träffas vi en gång till för att stämma av att vi är överens. Den slutgiltiga ritningen är skalenlig och färglagd och innehåller all information du behöver för att antingen utföra arbetet på egen hand eller anlita en entreprenör. Du får en växtlista med bild, beskrivning, antal och botaniskt namn på varje växt. Denna lista kan du sedan använda när du köper växterna.

Pris: Kontakta mig för en offert. Priset beror på tomtstorlek och beräknad tidsåtgång för planeringen.

Planteringsplanering: Vill du göra om en befintlig rabatt eller plantering? Jag planerar åt dig och tar hänsyn till dina önskemål vad gäller färger och växter. Du får en skalenlig planteringsplan som visar varje växt på sin plats. Därutöver ingår en växtlista med bild, beskrivning, antal och botaniskt namn.

Pris: ca SEK 2 500,- - SEK 3 750,- inkl. moms